Návrh a realizácia ambulancie čeľustnej ortopédie. Pracovisko rozdelené do viacerých miestností sme navrhli a zariadili atypovym nábytkom prispôsobeným špecifickým podmienkam a potrebám zdravotného zariadenia.

Košík

Späť na začiatok